Aventus stärker individer och matchar talanger

 

Aventus AB har över 35 års erfarenhet av att hjälpa personer till ny sysselsättning. Oavsett om uppdraget är omställning vid arbetsbrist, ett outplacementuppdrag med syfte att hitta ett nytt arbete, rekrytering eller konsultuthyrning vilar vår verksamhet på samma hörnstenar.

Vår värdegrund bygger på att varje människa är unik, med egna erfarenheter, talanger och kunskaper. Denna grundsyn genomsyrar allt vi gör, både i det individuellt anpassade stödet för uppsagda medarbetare och i våra rekryterings- och konsultuthyrningstjänster. Vi strävar efter att möta verklighetens behov och krav, oavsett om det gäller att stötta individer i deras karriärutveckling eller att hitta rätt talang för våra kunder.

Det här är våra värdeord

Arbora - internationellt arbete

Aventus och Arbora - Partners inom globala HR-tjänster. Vi erbjuder kompetent hjälp inom karriärväxling, rekrytering och outplacement över nationsgränser. Vi tror på samarbete och skräddarsydda lösningar för att främja framgång. Vårt fokus ligger på ledarskapsutveckling, omplacering, karriärtjänster och stöd för expats. Genom Arbora Nordic samarbetar vi med partners i Finland, Danmark och Norge för att erbjuda högkvalitativa HR-tjänster som anpassas efter varje kunds specifika behov.