Speciallösning för dina behov

Ett optimerat system för bästa resultat
ett tangentbord med ett block och en penna på

 

Unikt verksamhetssystem för effektiv hantering och ökad kvalitet

Aventus erbjuder specialanpassade verksamhetssystem som kan användas för att effektivisera verksamheten, minska administrationen och öka kvaliteten. Vår långa erfarenhet av att utveckla anpassade systemlösningar gör att vi förstår era unika krav och kan erbjuda en lösning som ger resultat.

 

Från idé till färdigt system

Vi har sedan vår start fokuserat på att erbjuda skräddarsydda system som uppfyller våra kunders unika behov och arbetsmetoder. Genom att göra detta undviker du som kund att behöva anpassa din verksamhet till standardiserade system, om sådana överhuvudtaget finns på marknaden.

Med vår omfattande erfarenhet inom utveckling, vår arbetsmetodik och den teknologi vi använder oss av, kan vi effektivt och kostnadseffektivt hjälpa dig att omsätta din idé till ett fullt fungerande system.

 

Nära samarbete för bästa resultat

Under hela processen arbetar vi nära dig som kund för att säkerställa att den systemlösning som tas fram passar dina unika behov. Allt börjar med att vi tillsammans skapar en systembeskrivning som tydligt specificerar de nödvändiga funktioner som systemet måste ha för att du ska kunna börja använda det.

Med systembeskrivningen som grund skapar vi sedan den initiala lösningen. Under denna fas håller vi tät kontakt för att säkerställa att funktionaliteten och systemet som helhet fungerar på det sätt som din verksamhet kräver. Som en del av detta ger vi dig även tillgång till en BETA-version av systemet där du kan följa utvecklingen, både nu och vid framtida anpassningar av systemet.

Vi kan komplettera den grundläggande lösningen med ytterligare funktioner vid behov. Antingen kan vi planera detta som nästa steg i utvecklingsprocessen eller så kan vi lägga till nya funktioner när behoven uppstår. Till exempel kan vi integrera ett anpassat gränssnitt för kunder eller elever, stöd för enkätutskick eller olika typer av uppföljningsverktyg.

Vi är alltid redo att snabbt anpassa systemlösningen när nya behov uppstår i din verksamhet så att du enkelt kan hantera dem.

Lång erfarenhet av systemutveckling

Med Aventus kan du dra nytta av vår omfattande erfarenhet inom branschen och vårt engagemang för innovativa och högkvalitativa lösningar. Vi specialiserar oss på att erbjuda anpassade verksamhetssystem som perfekt matchar era behov.

Vi tar oss tid att samarbeta nära våra kunder för att få en djup förståelse för deras unika behov. Genom att göra detta kan vi skapa en skräddarsydd lösning som verkligen gör skillnad.

Vårt team finns här för att ge dig fullt stöd under hela processen. Från att analysera dina specifika behov till att implementera och optimera din systemlösning.

 

Exempel på verksamheter som valt Aventus som partner

Astar AB, Folkhögskolan Hvilan, Folkuniversitetet, Haninge kommun, KFS Företagsservice AB, Kunskapscompaniet, Nynäshamns kommun, OSM Aviation Sweden, Samordningsförbundet Stockholms Stad, Svea Education, Svenska Specialcertifieringar AB, Svenska Taxiförbundet, TSW Consulting AB, och Tyresö kommun.

 

 

För alla systemlösningar ingår

Personlig service och support

Vår prioritet är att ge dig en personlig och engagerad support. Med en dedikerad kontaktperson finns vi alltid tillgängliga för att hjälpa dig med eventuella frågor eller problem. Genom att skapa en nära relation får vi en djupare förståelse för dina behov och kan erbjuda snabba lösningar. Det gör att du kan vara säker på att vi kommer att finnas där för dig när det behövs för att optimera användandet av din systemlösning.

 

Hög säkerhet och integritet

Aventus är medvetna om vikten av att skydda din data. Vi strävar efter att hjälpa dig att uppfylla alla krav enligt GDPR och garanterar en hög säkerhet och integritet för all information som behandlas i våra system. Vi tar ansvar för drift av systemlösningen vilket alltid innefattar säkerhetskopiering, daglig backup och kryptering av all datatrafik. Våra servrar är lokaliserade i Sverige och norra EU, och du har möjlighet att välja den lösning som bäst passar dina behov.

Denna helhetslösning, omfattande systemutveckling, drift och support från en och samma partner, gör det lättare för dig som kund. Den ger också en möjlighet att snabbt förändra systemet när nya behov uppstår. Med oss som partner kan du vara trygg med att vi tar hand om alla aspekter och underlättar för ditt företag att anpassa sig till framtida utmaningar.

 

 

Exempel på specialanpassade verksamhetssystem

Behoven, möjligheterna och lösningarna för att på ett bra och effektivt sätt hantera utmaningarna i just er verksamhet är många. Här ger vi några exempel på specialanpassade verksamhetssystem som vi har varit med och tagit fram.

man framför dator med papper i handen

Talent Tool

Systemet erbjuder ett omfattande kompetenskartläggning- och karriärverktyg som är avsett både som fristående verktyg och som en integrerad del av ett större verksamhetssystem. Med hjälp av systemet kan man göra en noggrann kompetenskartläggning som omfattar viktiga faktorer som arbetslivserfarenhet, utbildningsbakgrund, färdigheter och personliga egenskaper. Denna information används sedan för att matcha mot de önskemål man har gällande yrke och arbetsort.

Utöver kompetenskartläggningen erbjuder systemet även stöd för hantering av studieplaner, APL-information (arbetsplatsförlagt lärande) och filer. Det finns också möjlighet att skapa olika CV-mallar och ett Europass med hjälp av innehållet i systemet.

person sitter med bokföringsarbete

Konteringstips

Systemet är utvecklat för att erbjuda småföretagare en praktisk konteringstjänst så de kan hantera sin bokföring på egen hand. I lösningen kan man söka och få tillgång till en omfattande samling exempelverifikationer som tydligt visar hur olika affärstransaktioner ska konteras.

Utöver detta erbjuder systemet även en integrerad kommunikationsfunktion där man kan ställa frågor och få svar angående specifika fakturor man har.

Tjänsten är kostnadsfri men erbjuder möjligheten att köpa tilläggstjänster för dem som vill ha extra stöd. För att underlätta detta har vi också integrerat stöd för betalningar via Swedbank Pay.

Test- och certifieringssystem

Systemlösningar framtagna för olika typer av test- och certifieringsverksamheter. Varje lösning är unik och anpassad efter de specifika krav som gäller för det aktuella testet. Våra system används framgångsrikt inom olika branscher, inklusive språktester, certifiering av lokalvårdare och pilotutbildningar.

En viktig del i systemen är möjligheten att hantera olika frågetyper och att skapa tester med antingen fördefinierade frågor eller slumpmässigt utvalda frågor baserat på de olika frågetyperna. Systemen underlättar också rättning av tester och ger möjlighet att skapa och skriva ut certifikat eller intyg för de som har klarat testet.

Vill du få mer information?

Fyll i formuläret och beskriv kort dina behov och vad du letar efter. Du kan också kontakta mig direkt för att diskutera hur vi kan hjälpa just er verksamhet.

Peter Östhult

Peter Östhult

Affärsområdesansvarig
Telefon: 070-444 08 37