Omställning

Från ett jobb till ett annat
Två män vid ett skrivbord talar med varandra. Den ena sitter vid en laptop.

 

Stöd genom karriärförändringar

Omställning innebär att stödja individer som står inför förändringar i sin karriär, till exempel vid uppsägning eller omstruktureringar. Det handlar om att hjälpa dem att anpassa sig, utveckla nya kompetenser och hitta nya jobbmöjligheter för att framgångsrikt navigera genom dessa förändringar.

 

Vi har många års erfarenhet av att vara ett stöd för både arbetstagare och arbetsgivare i den processen. Särskilt för den som blir uppsagd kan det vara en traumatisk upplevelse med känslan av att mattan rycks undan och världen ställs på ända. Att i den situationen få hjälp med att komma vidare och hitta nästa jobb kan göra stor skillnad. 

Nio av tio anställda omfattas av ett kollektivavtal och i nästan alla kollektivavtal finns någon form av omställningsförsäkring. Det innebär att det finns medel avsatta för att ge hjälp när man måste säga upp på grund av arbetsbrist. Det är detta som brukar kallas omställning.

När man har anställda som måste sluta av andra anledningar än arbetsbrist eller om det inte finns något kollektivavtal på arbetsplatsen, talar vi istället om outplacement.

 

Kollektivavtal sätter ramarna

Rätten till omställningsstöd regleras i kollektivavtalet. Omställningsstödet administreras av en omställningsfond och det är från omställningsfonderna vi får betalt i slutändan. Finansieringen sker genom avgifter som regleras i kollektivavtalet.

Vilket stöd som ingår ser olika ut i olika kollektivavtal men rätten att få stöd av en jobbcoach ingår alltid.

Har du inte tecknat något kollektivavtal är det du som arbetsgivare som bekostar omställningen, men då brukar det kallas outplacement. Här kan du kan läsa mer om hur det fungerar med outplacement.

 

Auktoriserat omställningsföretag

Aventus har mycket stor erfarenhet av projektledning och genomförande av partsgemensamma processer där både fack och arbetsgivare är viktiga för att uppnå gemensamma mål.

Vi är givetvis ett autoriserat omställningsföretag. Arbetsgivar- och branschmedlemmar i Kompetensföretagen kan bli auktoriserade i auktorisationsnämnden och vi granskas en gång om året för att visa att vi uppfyller de kvalitetskrav som nämnden ställer.

Auktoriserat omställningsföretag logga

 

Kontakta mig om omställning - arbetsgivare

Välkommen att kontakta mig om du har frågor om hur vi kan hjälpa till vid omställning.

Lena Wernholm

Lena Wernholm

Leveranschef
Telefon: 070-571 98 16