Outplacement

När det är dags att gå skilda vägar
två kvinnor i samtal framför dator

Vi ger stöd och hjälp i förändringsprocessen

Outplacement är ett begrepp som för många inte är helt solklart. Kort sammanfattat handlar outplacement om att man har en person i sin organisation som av någon anledning inte kan, vill eller får arbeta kvar på sin nuvarande position.

 

Outplacement är en tjänst där man får hjälp med att gå skilda vägar under strukturerade och ansvarsfulla former vilket både arbetsgivaren och den anställde vinner på. Outplacement innebär att arbetsgivaren stöttar medarbetaren i att hitta ett nytt jobb eller en ny karriärväg. Den anställde får rådgivning och coachning för att snabbare nå ett ny sysselsättning. Ni som arbetsgivare kan gå vidare men samtidigt visa att ni är en arbetsgivare som tar hand om era anställda.  

Begreppet upplevs dessutom ofta som något negativt. Man behöver ju av någon anledning göra sig av med personal eller så är man den som företaget inte längre vill eller kan ha kvar som anställd. Men vi vill mena att det snarare är något som främjar en positiv personlig utveckling för individen och företaget visar att man är en arbetsgivare som bryr sig och tar ansvar för sin personal. Det finns därför mycket att vinna.

 

Vilka är fördelarna med outplacement?

 

Alternativet vid situationer där en medarbetare behöver avsluta sin anställning är ofta uppsägning av personliga skäl. Det är en utmanande situation för både arbetsgivare och medarbetare. Det kan innebära att medarbetaren går igenom en kris eller att deras livssituation har förändrats, vilket gör det svårt för dem att fortsätta arbeta. I dessa fall kan en outplacementlösning vara fördelaktigt för både arbetsgivaren och medarbetaren.

  1. Ökat välbefinnande för medarbetaren
  2. Genom att erbjuda outplacement kan arbetsgivaren stötta medarbetaren genom deras svåra situation, vilket kan leda till att medarbetaren känner sig mer trygg och mindre stressad. Detta är viktigt inte bara för deras välbefinnande utan även för arbetsgivarens anseende.
  3. Bevara arbetsgivarens rykte
  4. En uppsägning av personliga skäl kan skapa negativa associationer för arbetsgivaren, både internt och externt. Genom att erbjuda outplacement visar arbetsgivaren att de bryr sig om sina medarbetare och att de värnar om en positiv arbetsmiljö.
  5. Minskad risk för konflikter och tvister
  6. När en medarbetare säger upp sig själv och får med sig ett outplacementpaket, minskar risken för konflikter och eventuella tvister om uppsägningen. Detta är fördelaktigt både för arbetsgivaren och medarbetaren, eftersom det minskar stress och besvär för båda parter.
  7. Smidigare övergång
  8. Outplacement innebär att arbetsgivaren stöttar medarbetaren i att hitta en ny anställning eller karriärväg, vilket kan underlätta övergången för medarbetaren och göra det enklare för arbetsgivaren att hitta en ersättare.
  9. Stärker arbetsgivarens employer branding
  10. Genom att erbjuda outplacement stärker arbetsgivaren sitt arbetsgivarvarumärke och visar att de är en ansvarstagande och stöttande arbetsgivare. Detta kan göra det lättare att attrahera och behålla talanger i framtiden.

Exempel på situationer där Aventus stöttat med outplacement:

Felrekrytering

Var överens om att konflikten kostade både energi och pengar

Företaget hade lagt ner ett omfattande rekryteringsarbete till tjänsten som chef med personal- och projektansvar. Samarbetet fungerade inte. Ledningen hävdade att den anställde inte skötte uppgifterna som önskat. Den anställde, som lämnat en bra tjänst hos sin tidigare arbetsgivare, upplevde att arbetsuppgifterna inte motsvarade beskrivningen. Båda var överens om att konflikten kostade både energi och pengar. Den anställde accepterade erbjudandet om ett outplacementstöd från Aventus. Efter några månader hade hon en ny tjänst som levde upp till hennes förväntningar. 

Förändrad arbetsförmåga

Sjukdom begränsade personens arbete

Den anställde hade drabbats av sjukdom som begränsade arbetsförmågan och arbetsgivaren kunde inte omplacera personen. Tillsammans kom arbetsgivaren och den anställde överens om att outplacement var det bästa alternativet. Personen hittade en ny tjänst efter några månader.

Förändrade kompetenskrav

Den anställde saknade rätt kompetens

Den anställde hade arbetat många år på företaget men hängde inte med i den tekniska utvecklingen som tjänsten krävde. Hon kände sig frustrerad och stressad. Företaget kände samma sak, deras produktion blev lidande och de ville anställa någon annan. Tillsammans med den anställde hade man ett möte med Aventus där man bestämde sig för att testa ett outplacementprogram. Personen bytte bransch, har idag ett arbete som hon trivs med och företaget kunde omgående rekrytera.

Arbetsbrist – men ingen omställnings­försäkring fanns

Företaget visade omtanke vid uppsägningar 

Företaget behövde säga upp personal men medarbetarna omfattades inte av någon omställnings­försäkring. Företaget ville ändå ge sina anställda bästa möjliga förutsättningar att hitta en ny anställning och erbjöd dem Aventus outplacementprogram. 9 av 10 hade en ny tillsvidare­anställning inom ett halvår, en valde att studera.

Samarbets­svårigheter 

Interna konflikter drabbade kunderna

Konflikten mellan arbetsgivaren och den anställde var djup och hade pågått under en längre tid. Nu påverkade det bristande samarbetet företagets kunder och en lösning var ett måste. Företaget förhandlade med den anställde om ett avgångspaket och i det paketet ingick Aventus outplacementprogram. Den anställde träffade vår coach vid fem tillfällen, bytte bransch och fick en ny tillsvidareanställning.

Våra outplacementprogram

Vi erbjuder organisationer stöd för att hantera situationer då man av olika skäl ska säga upp personal. Vi arbetar med outplacement utifrån medarbetarens och organisationens förutsättningar och har både färdiga program och anpassade lösningar. Det kan handla om en eller flera medarbetare. Vi kan genom vår internationella partnerorganisation Arbora Global Career Partners också erbjuda både organisationer och medarbetare stöd och outplacement i ett stort antal länder.

 

Symbol med man som springer

Intensiv: Programtid 3 månader

Passar den självständige personen. Under programmets gång träffas klienten och coachen regelbundet på bokade tider. Klienten har utöver de personliga mötena även tillgång till support från sin coach via e-post och telefon. Coachen har i programmet huvudsakligen en stöttande funktion. Det kan exempelvis vara att coachen kan stötta i att hålla motivationen uppe, vara ett bollplank för idéer och ge återkoppling och feedback.

Symbol med kedja

Bas: Programtid 6 månader

Passar många då det innehåller de vanligaste momenten en person behöver för att få en ny tjänst. Klienten träffar sin coach regelbundet och arbetar med att ta fram och nå uppsatta mål. Coachen har en stöttande funktion men ger även praktiskt hands-on stöd. Det kan till exempel vara att kontakta företag för att undersöka anställningsbehov. Klienten har möjlighet till feedback från coachen via e-post och telefon mellan de personliga mötena.

Symbol med livboj trygghetsprogram

Trygghet: Programtid 12 månader

Passar den som vill ha stöd under längre tid. Programmet passar även de som vill ha praktisk hjälp i processen mot en ny anställning. Det innebär ett tätt samarbete med coachen och man träffas regelbundet. Programmet ger gott om utrymme för praktisk träning i olika delar av jobbsökandet. Under programmets gång har klienten också tillgång till support från sin coach via mejl och telefon.

Symbol med figur under kugghjul

Chef & specialist: Programtid 6 månader

Passar den som vill ha stöd av en seniorcoach med chefserfarenhet. Regelbundna möten utgör grunden. Förutom att identifiera och söka tjänster ligger fokus på att utveckla och finslipa sättet att profilera sig mot intressanta företag och organisationer. Klienten har utöver de personliga mötena tillgång till support från sin coach via e-post och telefon.

Symbol organisationsskiss med ledareoch anställda

Executive: Programtid 6 månader

Klienten träffar en seniorcoach där innehåll och intensitet anpassas helt efter klientens behov och önskemål. Det personliga varumärket är i fokus och tillsammans med coachen arbetar klienten med att ta fram strategier för att marknadsföra sig mot intressanta företag. Klienten har utöver de personliga mötena tillgång till support från sin coach via e-post och telefon.

Symbol med sax

Skräddarsytt outplacementprogram

Vi gör ett helt individuellt upplägg som passar arbetsgivare och den berörda medarbetare. Kanske ska inriktningen vara att hitta en arbetstränings- eller praktikplats. Kanske ska upplägget vara helt på distans. Det finns många olika varianter. Kontakta oss och berätta om förutsättningarna så ger vi ett förslag på genomförande.

Outplacement - förfrågan

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi så snart som möjligt.

Camilla Elvin Cajander

Camilla Elvin Cajander

Affärsområdesansvarig Outplacement
Telefon: 076-111 95 97

Välj län för att se kontaktuppgifter och adresser till våra lokala kontor