LMS-plattform för digitalt lärande

Anpassningsbart verktyg för effektiv e-learning
person framför laptop i videokonferens

 

Anpassade LMS-plattformar för ett modernt och effektivt lärande

Aventus erbjuder kundanpassade lärplattformar som kan användas för att öka kompetensen, minska administrationen och förbättra lärandet. Med hjälp av vår lärplattform får du det bästa av två världar, förstärkt kunskapsöverföring och en teknisk lösning som passar just din verksamhet.

 

En LMS-plattform, flera möjligheter

LMS står för Learning Management System, vilket normalt översätts till lärplattform på svenska. Lärplattformen används för att distribuera, genomföra och följa upp olika former av utbildningsinsatser som t.ex. e-learning, blended learning och traditionell klassrumsundervisning.

Idag är kunskapsöverföring och livslångt lärande en naturlig del av vår vardag. Det gäller då att hitta bra sätt att erbjuda lärande och kompetensutveckling, både internt och externt.

Inom utbildningsområdet kan det handla om att möta de behov som dagens kursdeltagare har genom att erbjuda både helt digitala kurser eller genom att lägga till digitala moment i befintliga kurser, så kallad blended learning.

I andra verksamheter är en LMS-plattform ett kraftfullt verktyg som gör det enklare att dela och sprida kunskap, t.ex. kan den underlätta onboarding-processen och utbildning av medarbetare, kunder och partners.

 

Stimulerande lärmiljö för e-learning

Målet med en LMS-plattform bör alltid vara att erbjuda en bra lärupplevelse där ett varierat och interaktivt kursmaterial kombinerat med goda kommunikationsmöjligheter är grunden för en bra lärmiljö. Vår lösning är bygg med ett modernt gränssnitt och responsiv design vilket gör den enkel att använda på både mobil, dator eller surfplatta.

Vanliga funktioner som underlättar lärandet är:

  • studieguide för varje enskild kurs
  • stöd för kommunikation mellan lärare och elever eller mellan medarbetare och chefer via privat lärarchatt, gruppchatt, diskusionsforum m.m.
  • kursblogg
  • tydlig progressionsutveckling
  • möjlighet till kunskapskontroller via instuderingsuppgifter, olika typer av övningar och tester.
  • händelsebevakning så man inte missar någon viktig information eller feedback från sin lärare.

 

Inbyggt författarverktyg

Lärplattformen har ett inbyggt författarverktyg så ni själva enkelt ska kunna skapa interaktiva kurser och inte behöva vända er till tredje part. Till er hjälp finns olika innehållsobjekt och interaktiva övningar för att ni ska kunna erbjuda en varierande och engagerande lärupplevelse.

Oavsett om ni väljer att ha dedikerade kursproducenter eller låter kunniga medarbetare inom olika områden skapa kursmaterial hjälper vi er gärna med stöd och tips kring exempelvis pedagogik eller innehåll i era digitala kurser.

 

Förenklad administration och uppföljning

All administration av kurser och deltagare kan ske direkt i lärplattformen. Har ni redan ett system som ni använder kan vi ta fram olika lösningar för API-integration eller import av data mellan er LMS-plattform och andra systemlösningar för att underlätta arbetet.

För administratörer och utbildningsansvariga erbjuder lärplattformen ett kraftfullt verktyg för att följa upp och säkerställa att alla kursdeltagare når sina mål, samtidigt som de förhoppningsvis upplever att de får en bra lärupplevelse.

I lärplattformen kan vi även erbjuda stöd för t.ex. hantering av anmälningar, checklistor, betyg- och kursintyg, fakturering och enkätutskick. Allt för att göra administrationen så enkel och effektiv som möjligt.

En ikon med en blå person

Automatisering

Underlätta kurshanteringen med hjälp av automatutskick till deltagare. Det kan handla om t.ex. information, påminnelser eller händelsebevakning för att effektivisera administrationen och öka deltagarupplevelsen.

Symbol för kommunikation med två pilar i cirkel

Kommunikation

Skapa en inspirerande lärmiljö där samverkan är en naturlig del. Kombinera formellt, praktiskt och socialt lärande med hjälp av t.ex. privata lärarchattar, diskussionsforum och digitala seminarier för bästa resultat.

symbol mobiltelefon sms

SMS-utskick

Skicka SMS för att påminna om deadlines, snabbt få ut viktig information till många på en gång eller uppmuntra och öka motivationen för att få deltagarna att lyckas bra med kursen.

Symbol för cirkeldiagram

Rapportverktyg

Kontrollera, utvärdera och utveckla dina kursen. Med anpassade rapportverktyg väljer ni själva hur ni vill kunna följa upp verksamheten på ett överskådligt och enkelt sätt.

 

Lång erfarenhet av systemutveckling

Med vår långa erfarenhet inom branschen och vårt engagemang för innovation och kvalitet kan Aventus erbjuda en lärplattform som passar just din verksamhet. Vi arbetar nära våra kunder för att förstå deras unika krav och kunna erbjuda en lösning som ger resultat.

Vi är här för att stödja dig genom hela processen, från att analysera dina behov till att implementera och optimera din LMS-plattform.

Exempel på verksamheter som valt Aventus som partner

Astar AB, Folkhögskolan Hvilan, Folkuniversitetet, Haninge kommun, KFS Företagsservice AB, Kunskapscompaniet, Nynäshamns kommun, OSM Aviation Sweden, Samordningsförbundet Stockholms Stad, Svea Education, Svenska Specialcertifieringar AB, Svenska Taxiförbundet, TSW Consulting AB, och Tyresö kommun.

 

 

För alla systemlösningar ingår

Personlig service och support

Vår målsättning är att alltid erbjuda en personlig service och support för att säkerställa att du får maximal nytta av din systemlösning. Med en engagerad kundsupport kan du snabbt vända dig till din dedikerade kontaktperson för hjälp och råd vid eventuella frågor eller problem. Genom att bygga nära relationer strävar vi efter att förstå dina behov och erbjuda effektiva lösningar.

 

Hög säkerhet och integritet

Aventus prioriterar säkerheten för din data och hjälper dig att uppfylla GDPR-kraven. Vi garanterar en hög säkerhet och integritet för all information i våra system. Vi hanterar systemdrift och tar ansvar för säkerhetskopiering, daglig backup och att all datatrafik krypteras. Våra servrar finns i Sverige och norra EU, och du kan välja den lösning som passar dig bäst.

Med vår helhetslösning underlättar vi för dig som kund, både vid systemutveckling och support. Vi anpassar snabbt ditt system efter dina behov och är en pålitlig partner för din verksamhet.

 

 

Exempel på LMS-plattformar

Behoven, möjligheterna och lösningarna för att på ett bra och effektivt sätt skapa, planera och genomföra digitalt lärande är många. Här ger vi några exempel på utbildningar där vi har varit med och tagit fram en LMS-plattform.

taxiförare tittar över axeln in i kameran

Taxiförarlegitimation

Svenska Taxiförbundet tillhandahåller två kurser via sin LMS-plattform. Dessa kurser inkluderar Taxiförarlegitimation (TFL) samt en BLIV-kurs för de som är intresserade av att starta sitt eget taxiföretag.

Lärplattformen är fullt responsiv och erbjuder en rad funktioner för att stödja kursverksamheten. Det inkluderar möjligheten att skapa och upprätthålla kursmaterial, en privat lärarchatt för direktkommunikation, progressionsuppföljning för att följa elevernas framsteg, kontinuerlig kursdokumentation, grupputskick via mejl, en frågebank för support, händelsebevakning för att inte missa viktiga händelser med mera.

Med denna plattform kan Svenska Taxiförbundet erbjuda sina elever en engagerande och lättillgänglig inlärningsupplevelse, samtidigt som de har verktygen för att effektivt hantera kursinnehåll och kursadministration.

flygplan mot blå himmel med moln

Pilotutbildning

OSM Aviation Academy använder sin lärplattform som en del av sin utbildningsverksamhet i både Sverige, Norge och USA.

I lärplattformen finns en rad funktioner som stöder inlärningsprocessen. Ett inbyggt författargränssnitt möjliggör enkelt skapande och uppdatering av kursmaterial. Kommunikationsverktyg såsom privat lärarchatt, gruppchatt och diskussionsforum underlättar interaktionen mellan elever och lärare.

För närvarohantering finns stöd inom lärplattformen för att enkelt registrera och hantera närvaro.

Dessutom erbjuder plattformen ett separat testgränssnitt för att genomföra och bedöma tester samt ett OR-system (Occurence Report System) som också är integrerat som en del av lärplattformen.

Genom att använda denna lärplattform kan OSM Aviation Academy effektivt driva sina utbildningsprogram och erbjuda eleverna en interaktiv och komplett inlärningsupplevelse.

en uing man och en medelålders kvinna sitter bredvid varandra och studerar

Vuxenutbildning

I samarbete med Aventus har Astar AB utvecklat en LMS-plattform för sin vuxenutbildning, där kurser erbjuds både som helt distansbaserade och som blended learning.

Lärplattformen är en integrerad del av deras deltagaradministrationssystem och erbjuder ett omfattande stöd för att skapa, genomföra och utvärdera kurser. Det inkluderar funktioner som en studieguide för att vägleda deltagarna, privat lärarchatt för direktkommunikation, kursblogg för interaktion och reflektion, kunskapsmatriser för att visualisera inlärningsmål och framsteg, närvarohantering för att registrera närvaro, betyg- och intygshantering, enkätuppföljningar samt möjlighet att skicka SMS-utskick för viktig information och påminnelser.

Lärplattformen har ett modernt användargränssnitt och en responsiv design, vilket gör den användarvänlig och enkel att använda oavsett om det är via mobil, dator eller surfplatta. Detta säkerställer en smidig och tillgänglig inlärningsupplevelse för deltagarna i Astar AB:s vuxenutbildning.

Vill du få mer information?

Fyll i formuläret och beskriv kort dina behov och vad du letar efter. Du kan också kontakta mig direkt för att diskutera hur vi kan hjälpa just er verksamhet.

Peter Östhult

Peter Östhult

Affärsområdesansvarig
Telefon: 070-444 08 37