Aventus arbetsmodell

Kvinna och man samtalar vid skrivbord och på laptop syns Aventus karriärstöd

Effektiv väg mot ny sysselsättning

När en medarbetare deltar i våra omställnings- eller outplacementprogram hos Aventus är syftet enkelt: att underlätta en smidig övergång till ny anställning eller annan sysselsättning, oavsett om personen nyligen har blivit varslad, befinner sig mellan jobb eller söker nya möjligheter av andra anledningar.

 

För att uppnå resultat är det avgörande att vi guidar genom processen och hjälper deltagaren framåt. Aventus har utvecklat och förfinat vår coachningsmodell genom åren och vi vet av erfarenhet att den fungerar i verkligheten. Vår arbetsmodell erbjuder skräddarsydd coachning som stöttar individer i deras strävan att hitta och behålla arbete.

Vår metod, som vi kallar Jobbcoachguiden, bygger på fyra grundläggande steg:

  1. Klargöra
  2. Under det första steget, Klargöra, analyserar medarbetaren sin aktuella situation och fastställer konkreta mål för framtiden. Det är viktigt att ha klart för sig vad man vill åstadkomma för att kunna utarbeta en realistisk plan. Vi hjälper till att identifiera styrkor och svagheter, tidigare erfarenheter, karriärmål och förväntningar samt eventuella hinder. Baserat på denna analys skapas en personlig handlingsplan för att uppnå målet.
  3. Upptäcka
  4. Under Upptäcka-steget undersöker deltagaren arbetsmarknaden och dess möjligheter för att matcha sina färdigheter med arbetsgivarnas krav. Detta innebär att man kartlägger vilka sektorer och yrken som finns, vilka kvalifikationer som krävs inom dessa områden och vilka arbetsgivare som är relevanta. Vi stöttar individen i att hitta lediga jobb och utforska möjligheter att vidareutveckla och bygga på sina befintliga kunskaper och erfarenheter.
  5. Profilera
  6. Profilera-steget fokuserar på att skapa en stark profil online som attraherar och intresserar arbetsgivare. Det innebär att förbättra sitt digitala avtryck på sociala medier och öka chanserna att bli upptäckt av potentiella arbetsgivare. Det kan innebära att göra sig sökbar i olika CV-databaser och hos bemanningsföretag. Profilera-steget syftar till att bli synlig på arbetsmarknaden och göra ett positivt intryck på framtida arbetsgivare.
  7. Agera
  8. Under Agera-steget agerar medarbetaren proaktivt genom att söka jobb och kontakta arbetsgivare. Aventus stöttar individen i att ansöka om lediga tjänster på ett effektivt sätt. Det innebär att vässa ansökningshandlingar och rikta ansökningar för varje arbete man söker. Deltagaren bearbetar den dolda arbetsmarknaden genom research och spontanansökningar. Vi arbetar med att hjälpa deltagaren i att förbättra sin intervjuteknik och ger praktisk hjälp för att förbereda dem inför intervjuer. Agera-steget handlar om att ta initiativ och visa sin vilja att arbeta inom det valda yrket eller branschen.

 

Individuellt anpassat och skräddarsytt

Sammanfattningsvis är Aventus arbetsmodell en skräddarsydd coachningsmodell som hjälper individer att hitta och behålla jobb genom att erbjuda anpassad rådgivning och stöd för att ta sig igenom hela jobbsökarprocessen. Genom de fyra stegen, Klargöra, Upptäcka, Profilera och Agera, får deltagarna hjälp och stöd för att öka sina chanser att hitta ett jobb som passar deras behov och önskemål. Genom att sätta upp tydliga mål och skapa en handlingsplan för att nå dem, kan individer ta kontroll över sin karriär och öka sin självkänsla och självförtroende.

 

Aventus digitala karriärstöd

Alla deltagare hos oss får tillgång till vårt digitala karriärstöd, som grundar sig i Jobbcoachguiden. Detta ger deltagarna möjlighet att arbeta med fördjupningsmaterial – självständigt och i samarbete med sin coach. Här finns verktyg och övningar, till exempel intressetester, artiklar och övningar, bland mycket annat. En checklista är också tillgänglig så att deltagarna kan följa sina framsteg mot målet.

Sist men inte minst kan man skapa en matchningsprofil för att söka efter lediga jobb i Platsbanken och andra externa jobbdatabaser. För närvarande inkluderar detta cirka 20 externa databaser, men antalet kommer att öka över tid. När matchningsprofilen är skapad kan deltagaren på ett enkelt sätt alltid vara uppdaterad på intressanta platsannonser som kommer ut. Allt samlat på ett ställe.