Uppsagd från jobbet

Kvinna står i en tom restaurang och antecknar i ett block på ett bord

 

Omställnings­försäkring: Få personligt stöd i jakten på ett nytt jobb

Om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist från ett företag med kollektivavtal kan du vara berättigad till kostnadsfri omställningshjälp via en omställningsfond. Omställningsförsäkringar via kollektivavtalsfonder är en viktig trygghet för anställda som drabbas av arbetsbrist eller förändringar på arbetsmarknaden. De hjälper till att säkerställa att anställda får det stöd de behöver för att hitta ny sysselsättning, utveckla nya kompetenser och anpassa sig till förändrade arbetsförhållanden.

 

Kollektivavtalsfonder är finansieras genom en överenskommelse mellan arbetsgivare och fackförbund, och deras syfte är att erbjuda ekonomiskt stöd och hjälp vid omställning till anställda som omfattas av kollektivavtal. Omställningsförsäkringar är en del av dessa fonder och fungerar som en säkerhetsnät för anställda som drabbas av arbetsbrist eller avsked på grund av arbetsmarknadens förändringar.

Stödet som erbjuds genom omställningsförsäkringar kan variera beroende på vilken fond och kollektivavtal man omfattas av.

Det här brukar ingå:

  • Personlig rådgivning och coachning: För att hjälpa dig att identifiera dina styrkor, utvecklingsområden och möjligheter på arbetsmarknaden.
  • Kompetensutveckling och utbildning: För att säkerställa att du har de färdigheter och kunskaper som krävs för att konkurrera på arbetsmarknaden.
  • Jobbsökningsstöd: För att hjälpa dig att söka efter, ansöka om och förbereda dig för intervjuer för nya jobbmöjligheter.

Hur vet jag vilken fond jag tillhör?

Vad som ingår i din omställningsförsäkring varierar beroende på vilken fond du tillhör. Det finns också olika krav på hur länge din anställning ska ha varat om du haft en tidsbegränsad anställning eller om du jobbat hel- eller deltid. Det är viktigt att du vet vilken fond som är aktuell för just dig.

För att ta reda på vilken kollektivavtalsfond du tillhör, bör du först och främst titta på ditt anställningsavtal och se vilket kollektivavtal som omfattar din anställning. Kollektivavtalen varierar beroende på bransch, yrke och om du är arbetare eller tjänsteman.

Vi får ofta frågan om man måste vara med i facket för att få hjälp via en omställningsförsäkring. Svaret på den frågan är Nej. Du omfattas av försäkringen om din arbetsgivare har tecknat ett kollektivavtal så om du själv är med i facket eller inte spelar ingen roll. Du omfattas av kollektivavtalet ändå.

Vad som gäller exakt för dig kan vi hjälpa dig att reda ut eller så kontaktar du fonden direkt. Det är alltid fonden som ger oss uppdraget att ge dig hjälp. Det är inte du själv som beställer stödet.

Det här är fonder som Aventus arbetar med och via dem kan du få hjälp av oss:

Tre frågetecken

Andra möjligheter

Osäker på vilken fond?

Är du osäker på vilken fond du tillhör eller om det finns något kollektivavtal på din arbetsplats? Om du tar reda på din arbetsgivares organisationsnummer kan du ta få hjälp att söka efter rätt omställningsorganisation på hittaomstallningsorg.se

Och för dig som inte tillhör någon av fonderna finns sedan 2023 möjlighet att få hjälp av Kammarkollegiets omställningsfond. Du kan läsa mer om den på nysteget.se.

Kontakta mig om omställning

Har du frågor eller funderingar när det gäller omställning är du varmt välkommen att kontakta mig.

Lena Wernholm

Lena Wernholm

Leveranschef
Telefon: 070-571 98 16