Utvecklings­samtalet

två kvinnor i ett samtal

 

Dags för utvecklingssamtal?

 

Syftet med ett utvecklingssamtal är att utveckla både dig själv och organisationen. Utvecklingssamtal kan också kallas medarbetarsamtal. Det är en möjlighet för dig som medarbetare att ostört få prata med din chef om din arbetssituation, arbetsuppgifter och relationen till dina kollegor och din chef.

Lyft dina tankar, idéer, önskemål och förslag till förbättringar. Tänk på att detta samtal kan leda till din utveckling och eventuellt nya arbetsuppgifter.


Var förberedd

Ta dig tid innan mötet för att tänka igenom de punkter du vill ta upp. Tänk på din arbetssituation och fokusera på det viktigaste, att diskutera framtiden.

Samtalet ska gagna både dig och din chef och resultera i ett gott arbetsklimat och en hållbar utveckling.

Ibland kan ett utvecklingssamtal bli laddat. Det som kan komma upp är lönen, kritik eller kanske svåra situationer på arbetsplatsen. Tänk på att det som sägs i detta samtal ska man ha med sig när det är dags att förhandla lön – lönesamtal. Det är ett annat möte.


Vad händer sedan?

Efter samtalet gör din chef och du tillsammans en utvecklingsplan för att på så sätt kunna sätta upp gemensamma mål för framtiden eller delmål. Har du som medarbetare tidigare gjort upp en plan, då följs även den upp med det som du och din chef kom fram till då.

För att detta ska fungera optimalt är det viktigt att verksamhetens mål är tydliga för alla anställda. Utvecklingssamtal och lönesamtal ska hållas isär och ske vid olika tillfällen.

Sedan värderar den lönesättande chefen den anställdes prestationer i förhållande till de mål som sattes upp vid utvecklingssamtalet.

 

Vart vänder jag mig om jag inte blir kallad till ett utvecklingssamtal?

Vänd dig i första hand till din närmaste chef. Du kan också ta kontakt med ditt fackförbund för stöd och råd.

 

Lycka till,

Aventus