Löne­kartläggning

stor hög med pengar sedlar och mynt

 

Visste du att alla företag är skyldiga att årligen genomföra en lönekartläggning, men det spelar ingen roll när på året görs? Om du har fler än tio anställda ska du även dokumentera arbetet med kartläggningen. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. Här får du några korta svar på frågor om just detta.

 

Vad säger lagen?

Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Lönekartläggningen omfattar en granskning av själva lönesystemet och en genomgång av arbetstagarnas löner.

 

Vad händer om jag inte följer reglerna?

De konsekvenser som kan uppstå av att inte följa lagen är att diskrimineringsombudsmannen (DO) kan utdöma företaget att betala vite och reglera ojämlikheterna. 

 

Tjänar män mer än kvinnor?

Ja, i genomsnitt så tjänar män mer än kvinnor på den svenska arbetsmarknaden. Det är här som lönekartläggning och analys kommer in. På så sätt är det möjligt att kvalitetssäkra lönesättningen ur ett jämställdhetsperspektiv och säkerställa att alla medarbetare, oavsett kön, hanteras lika vid lönesättning.

 

Behöver du hjälp!

Vi kan hjälpa dig med att ta fram behövligt underlag, dokumentera arbetet och vara ett processtöd, men själva analysen och bedömningen av vilka eventuella lönejusteringar eller andra åtgärder som behöver genomföras ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

 

Om du vill du göra det själv

Du kan göra en e-utbildning via diskrimineringsombudsmannen (DO). Där lär du dig hur du kan arbeta med lönekartläggning och analys av löneskillnader tillsammans med dina medarbetare.

 

Tips! 

När du skickar in din lönekartläggning till DO blir den en offentlig handling. Därför är det bra att inte skriva personers namn utan istället ange exempel en titel.


Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.


Allt gott,
Aventus