Rekryterings­tester

Ett par händer som löser en Rubiks Kub

 

Förstå och bemästra olika typer av rekryteringstester

Thomas Alpner, verksamhetscontroller på Aventus har många gånger lugnat nervösa deltagare som gått vidare i rekryteringsprocessen och som nu står inför tester. Här förklarar han vad det finns för olika tester och hur du bäst kan förbereda dig.

Det är vanligt med olika tester i samband med rekryteringar. Testerna kan vara av lite olika slag men går ut på att ge arbetsgivaren ett bättre underlag för sin rekrytering.

Bra saker att tänka på: 

  • Innan du gör ett eventuellt test, fråga vad det är tänkt att mäta.
  • Inför begåvningstest, öva först på liknande test så att du förstår själva ”tänket”.
  • Läs instruktionerna, kan du till exempel gå tillbaka till en fråga senare så kan det vara klokt att gå vidare till nästa fråga om du fastnar. Sedan gå tillbaka om du har tid över.
  • Personlighetstest går att lura, men den enda du lurar är dig själv. Svara ärligt. Utgå från hur du är i ditt arbete snarare än i ditt privatliv.
  • Får du testet i en länk, för att göra själv hemma, sätt dig på en ostörd plats och stäng av mobilen. Se också till så att popupfönster inte blockerar mitt i testet.

Rekryteringstester kan grovt delas in i fyra olika kategorier som kan kombineras på flera olika sätt.

 

Personlighetstester

Den vanligaste typen av test. Syftet är att finna ut om du har en naturlig fallenhet som överensstämmer med det jobb du söker. Det är ju troligtvis så att en redovisningsekonom behöver ha andra fallenheter än en reseledare helt enkelt för att det är olika jobb. Båda personerna kan troligtvis utföra den andres arbete men det kräver mer energi att göra det man saknar fallenhet för.

Ibland möts jag av en oro att testet ska mäta hur man tänker och vem man är. Men alla människor är komplexa och testet ger bara en fingervisning. Ungefär lika bra som att använda en badrumsvåg för att tala om hur lång någon är. Det ger en indikation men oftast inte mer.

Myers Briggs Type Indicator (MBTI) är troligtvis det mest använda personlighetstestet världen över. Och har ett förhållandevis gott rykte och vetenskaplig evidens. Ett annat test som är något enklare men ändå ger viss vägledning är DISC-analys som används i mycket stor omfattning.

Du kan läsa mer om tester på:

Personlighetstest

jobtestprep.se/gratis-lamplighetstest/

ensize.se

assessio.se/testlosningar/mbti/

Det finns också en uppsjö av platser på nätet där du kan pröva tester. Bara att googla på personlighetstester.

 

Begåvningstester

Ibland också kallade intelligenstester eller IQ-test, försöker mäta förmåga till logiskt och abstrakt tänkande. De består oftast av verbala, numeriska och spatiala (figurala) delar. Inte sällan är dessa på tid. T.ex. ska man fylla i det ord som saknas. Eller talserier eller vilken symbol som saknas.

 

Färdighetstester

Detta är tester då du, som det låter, ska beskriva dina färdigheter. Det kan vara praktiska eller teoretiska test. Allt från att flytta något med hjälp av en truck till att snabbt svara på en del frågor som är relevanta för det jobb du söker. Oftast är det fler frågor än du hinner med att svara på, men så är testet uppbyggt.

Svara på så många du hinner. Det är viktigare att du svarar rätt än att du hinner med alla frågor. Här gäller det dock att inte lägga för mycket tid på de frågor du inte kan utan gå vidare till nästa. Flera kommuner i landet använder denna typ av test för t.ex. vårdbiträden och undersköterskor till äldreomsorgen. Det finns många platser på nätet där du kan pröva tester. Bara att googla på färdighetstester.

 

Drogtester

Det är tämligen ovanligt att man begär drogtest vid en rekrytering. Men det förekommer. Du är aldrig tvungen att lämna det men det kan ju kännas underligt om man inte gör det. Vissa yrken där din brist på uppmärksamhet kan utgöra en fara för andra kan motivera tester. Men eftersom du inte är anställd vid rekryteringstillfället omfattas du inte av arbetsmiljölagen eller lagen om offentlig anställning. Det är upp till dig själv att avgöra om du vill lämna prov.

Det kan bestå i urinprov eller som blir allt vanligare, att man lämnar några hårstrån som analyseras. Får du sedan en anställning är det reglerna på arbetsplatsen som du måste följa. Vill du läsa mer om drogtest så är det bara att googla. Det finns hur många olika tester som helst.

 

Lycka till nu med testet!

 

Thomas Alpner, verksamhetscontroller.