Ett par gör ett handhjärta tillsammans

 

Ge meningsfull feedback

Feedback handlar om att göra en person uppmärksam på hur
dennes handlingar, beteenden, ageranden och kommunikation, uppfattas av den som ger feedbacken. Feedback är inte kritik. Syftet med feedback är att få personen att växa och prestera bättre.

En bra modell för att ge effektiv feedback är att börja meningen med ordet ”jag”. Då undviker du att mottagaren hamnar i en försvarsposition. Ett jag-budskap kan delas upp i fyra delar, ju fler du får med desto tydligare blir det du vill säga.

 • Beteende – vad är det personen gjorde/gör som jag vill ge feedback på
 • Känsla – med vilken känsla reagerade jag på beteendet
 • Konsekvens – vad får ovanstående beteende för konsekvens
 • Alternativ – vad skulle jag hellre se för beteende, förslag på lösning?

Exempel: När du kom sent (beteende) till mötet i tisdags kände jag mig nonchalerad (känsla). Det gör att jag tappar energin (konsekvens). Jag skulle hellre vilja att du hör av dig (alternativ) när du är sen. Hur låter det för dig?

 

Olika reaktioner hos den som får feedback

 

Feedbackstegen består av fem steg. Några exempel på svar som kan förekomma på respektive steg är:

 1. Förkasta
  ”Det här rör inte mig, det här skiter jag i” (man slår bort all feedback).

 2. Försvara
  ”Nej, så var det inte, så gick det inte alls till”.

 3. Förklara
  ”Ja men, det berodde på…, så här var det…, så här gick det till…”.

 4. Förstå
  ”Jag förstår vad du menar, tack” (innefattar ofta också klargörande frågor).

 5. Förändra
  ”Jag tar det till mig och är villig att förändra mitt beteende” (eget medvetet val).

På de tre första trappstegen är mottagarens attityd att slå ifrån sig feedbacken. Det är först på de två sista trappstegen som mottagaren tar till sig av det som sägs. På det sista trappsteget kan en verklig förändring åstadkommas, det är hit vi alla bör sträva.

Varmt välkommen att kontakta oss coacher.

 

Allt gott!

Aventus AB