Utmaningar på arbets­marknaden 2024

Illustration som visar utmaningar på arbetsmarknaden med symboler för olika valutor och ekonomiska indikatorer som grafer och pilar, samt svenska flaggor, mot en bakgrund av en global stadsmiljö.

 

I en tid av ekonomisk osäkerhet i Sverige, är det viktigt att vara förberedd. Med tanke på de nuvarande utmaningarna på arbetsmarknaden och utsikterna för svensk ekonomi, är det avgörande att försöka förutse framtida händelser.

 

2024 väntas antalet arbetslösa öka

Trots att Riksbanken valt att inte höja räntan ytterligare, och inflationen visar tecken på att minska, är en tillbakablick på tidigare lågkonjunkturer värdefull för att förstå möjliga framtidsscenarion.

Varje lågkonjunktur är unik, men paralleller kan dras. Till exempel med en nuvarande arbetslöshet på cirka 7,4 % är det troligt att denna siffra stiger till 9 %. Vilket skulle innebära en ökning med cirka 45–50 tusen arbetslösa till år 2024.


Aventus ger stöd till uppsagda

För företag som Aventus, som arbetar med omställning och stöd till dem som nyligen blivit uppsagda, innebär det en potentiell ökning av efterfrågan på våra tjänster. Med en prognos om att arbetsmarknaden återgår till normala volymer omkring sommaren 2025, bör vi på Aventus optimerar vår produktionskapacitet och förbereder oss för framtida variationer i arbetsbelastningen.

Med tanke på Sveriges ekonomiska utveckling de senaste tio åren och en förväntad stabil räntenivå på omkring 2,5–3 % kan man förespå en stärkt svensk krona. Detta skulle kunna leda till en ökad produktion och ett effektivare utnyttjande av befintliga resurser. Samtidigt förväntas detta medföra påfrestningar på samhället, men inga överväldigande sådana, tack vare skyddssystem som A-kassa- och omställningsförsäkringar.

En potentiell utmaning är Arbetsförmedlingens kapacitet att hantera denna situation, särskilt med tanke på regeringens planer på att minska finansieringen till denna sektor och den pågående omorganisationen inom myndigheten. Omställningsleverantörer som har fokuserat på Arbetsförmedlingen som kund kan uppleva svårigheter, medan de som riktar in sig på andra lösningar kan finna fler möjligheter.

Slutligen tänker jag att det är viktigt att förbereda sig för förändringar som kan inträffa sent 2025. Och att utveckla koncept för att effektivt hantera framtida utmaningar. Även om planer kan ändras i mötet med oförutsedda händelser, ger de en grund för anpassning och improvisation.

Varmt välkommen att kontakta mig om du vill veta mer om hur vi arbetar med omställning och utveckling av organisationer.

 

Thomas Alpner,

Verksamhetscontroller
070-546 55 76
thomas.alpner@aventus.se